Kontsultoreak, Aholkulariak, ikuskariak, legala eta juridikoa

30 urte baino gehiagoko jardueran jasotako esperientzia

IKUSKARITZA

Zerbitzu pertsonalizatua.
Kalitate ezin hobea
Ikuspegi konstruktiboa.
Aholkularitza iraunkorra

 • Urteko, bakarkako eta bateratutako kontuen ikuskaritza.
 • Ikuskaritzako beste zerbitzu batzuk
  - Azterketa mugatuak.
  - Ikuskaritza partzialak.
  - Adostutako prozedurak.
  - Barne kontrolerako sistemen diseinua eta inplementazioa.
  - Ikuskaritza operatiboak
  - Diru-laguntza eta programen ikuskaritza.
  - Due dilligence.
  - Prozedura judizialen ondorioz eratorritako lanak.
  - Informe bereziak
  - Prozedurazko informeak (ECOEMBES)
 • Gaurve Auditores Aholkularitzak Espainiako ikuskari ekonomisten erregistroan eta Espainiako ikuskaritza kontuen erregistro ofizialean dago erregistratuta 169 eta 300 zenbakiekin hurrenez hurren.