Gaurve Auditoreak

- Zerbitu pertsonalizatua.
- Kalitate ezin hobea.
- Ikuspegi konstruktiboa.
- Etengabeko aholkularitza.

JARDUERAK

 • Urteko banakako eta bateratutako kontuen auditoretza
 • Beste auditoretzako lanak.
  • Berrikuspen mugatuak.
  • Adostutako prozedurak.
  • Ikuskaritza partzialak.
  • Barne-kontroleko sistemak diseinatzea eta ezartzea.
  • Auditoria operatiboak.
  • Programen eta diru-laguntzen auditoria.
  • Prozedura judizialek sortutako aginduen ondoriozko lana.
  • Txosten bereziak.
  • Prozeduren txostenak (ECOEMBES).